İcra Müdürüm ;

Bilindiği üzere 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun uygulayıcıları İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Katipleridir. Gerek kanunun uygulayıcıları, gerekse de alacaklı, borçlu, yediemin, kefil, v.b sıfatlarla bu hukuk dalının alanına giren özel veya tüzel kişilikler ile hukukun vazgeçilmezi olan savunma hakkının kullanıcıları avukatlar arasında bu hukuk dalının gelişmesi gayesiyle kurulan sosyal paylaşım platformudur.

Amacımız;

Mahkeme kararları, yargıtay kararları, içtihatlar ile her olayın hukuki boyutu ile irdelenmesi,

Uygulamada yaşanılan sorunlar ve bu sorunların aşılmasına yönelik fikirler,

Mevzuattan kaynaklanan sıkıntıların en aza indirilmesi,

Ülkemizde ki İcra ve İflas Hukuku alanına giren tüm konularda karşılıklı saygı ve hoşgörüye dayalı tartışma forumları ile bu hukuk dalının hak ettiği seviye ulaşmasıdır.

Hukuk ile alakalı köşe yazıları, makaleler, tezler, basın haberleri, yargıtay içtihatları ile her beraberiz.