Merak Ettikleriniz

İlamlı icra takibinin dayanağı mahkemece verilen kararlardır. Hukuk mahkemelerinin verdiği kararlar başta olmak üzere

Şikâyetli avukatın eylemi, Avukatlık Yasası’nın 38/b maddesinde belirtilen aynı işte menfaati zıt tarafa avukatlık etmiş veya mütalaa vermiş eylemine

İcra İflas kanunun 72 maddesinin 5. fıkrasında belirtilen zarar olgusunun oluşumunda takip tarihinin mi, yok sa menfi tespit davasının açılma tarihinin mi esas alınması gerektiği hususunda ilgili Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı