1.Hukuk Dairesi


1.Hukuk Dairesi

Aldatma her türlü delille ispat edilebileceği gibi iptal hakkının kullanılması hiç bir şekle bağlı değildir.

1. Hukuk Dairesi     2019/4692 E.  ,  2020/1 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL


Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tesc ..Devamı..

231 06-03-2020 İcra Müdürüm

1.Hukuk Dairesi

Saklı pay sahibi olsun veya olmasın miras hakkı çiğnenen tüm mirasçılar dava açarak resmi sözleşmenin muvazaa nedeni ile geçersizliğinin tespitini ve buna dayanılarak oluşturulan tapu kaydının iptalini isteyebilirler.

1. Hukuk Dairesi         2019/148 E.  ,  2020/79 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : ... BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ... HUKUK DAİRESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL-TAZMİNAT

..Devamı..

209 06-03-2020 İcra Müdürüm

1.Hukuk Dairesi

Bir iptal davasında, ayrıca tescil isteğinde bulunulmamış olması iptal davasının reddi için başlı başına bir sebep teşkil etmez.

1. Hukuk Dairesi         2019/4675 E.  ,  2020/83 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ-ELATMANIN ÖNLENMESİ-ECRİMİSİL


Tar ..Devamı..

195 06-03-2020 İcra Müdürüm

1.Hukuk Dairesi

Ortaklık tasfiye oluncaya kadar ortaklardan birinin ayrı mal veya hak sahipliği bulunmayıp, hak sahibi ortaklıktır.

1. Hukuk Dairesi         2016/14323 E.  ,  2020/66 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL


Taraflar arasında gör&uu ..Devamı..

208 06-03-2020 İcra Müdürüm

1.Hukuk Dairesi

Muvazaa iddiasına dayalı davalarda mirasbırakanın kastının açık bir şekilde saptanması gerekmektedir.

1. Hukuk Dairesi         2016/14400 E.  ,  2020/81 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL


Taraflar arasında gör&uu ..Devamı..

212 06-03-2020 İcra Müdürüm


1.Hukuk Dairesi

Talep karar düzeltme istemine ilişkin olduğu ve 09.09.2019 günlü Daire kararının düzeltilmesi istendiği için kesinlik sınırı Daire karar tarihine göre belirlenmelidir.

1. Hukuk Dairesi         2019/4784 E.  ,  2020/87 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ-TESCİL-TAVZİH


Taraflar arasındaki davad ..Devamı..

191 06-03-2020 İcra Müdürüm

1.Hukuk Dairesi

Sözleşmede vekaletin nasıl yerine getirileceği hakkında açık bir hüküm bulunmasa veya yapılan işlem dış temsil yetkisinin sınırları içerisinde kalsa dahi vekilin bu yükümlülüğü daima mevcuttur.

1. Hukuk Dairesi         2016/14434 E.  ,  2020/97 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL-TAZMİNAT


Taraflar arasında g ..Devamı..

201 06-03-2020 İcra Müdürüm

1.Hukuk Dairesi

Uygulamada ve öğretide "muris muvazaası" olarak tanımlanan muvazaa, niteliği itibariyle nisbi (mevsuf-vasıflı) muvazaa türüdür.

1. Hukuk Dairesi         2019/4755 E.  ,  2020/80 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : BEDEL


Taraflar arasında görülen tazminat dava ..Devamı..

193 06-03-2020 İcra Müdürüm

1.Hukuk Dairesi

Temyiz ya da karar düzeltme istemi hangi karara yönelik ise, o karar tarihinde yürürlükte bulunan Kanun hükmü esas alınmalıdır.

1. Hukuk Dairesi     2019/4454 E.  ,  2020/188 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL


Taraflar arasındaki davadan dolayı ... 1. Asliye Huk ..Devamı..

193 06-03-2020 İcra MüdürümScroll to Top