2.Hukuk Dairesi


2.Hukuk Dairesi

Davacı kadının ziynet alacağına yönelik hüküm kesinleştikten (10/05/2019) sonra sunduğu 26/06/2019 tarihli dilekçe ile yaptığı feragat beyanı ziynet alacağı yönünden hüküm ve sonuç doğurmaz.

2. Hukuk Dairesi         2019/5199 E.  ,  2019/12817 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ : Boşanma - Ziynet Alacağı

Taraflar arasındaki davanın ..Devamı..

391 09-03-2020 İcra Müdürüm

2.Hukuk Dairesi

Davalı kadına yapılan dava dilekçesi tebliği usulsüz olup, davalının 14.02.2019 tarihinde verdiği cevap dilekçesinin süresinde verildiğinin kabulü ile davalı kadının delillerinin toplanılması ve sonucuna göre davalı kadının taleplerinin de değerlendi

2. Hukuk Dairesi         2019/6226 E.  ,  2019/12873 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ : Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi s ..Devamı..

416 09-03-2020 İcra Müdürüm

2.Hukuk Dairesi

Erkeğin kusurlu davranışları kadının kişilik haklarına saldırı teşkil edecek nitelikte olup, kadın evliliğin sona ermesiyle eşinin maddi desteğinden yoksun kalmıştır.

2. Hukuk Dairesi         2019/6682 E.  ,  2019/12921 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi
DAVACI-DAVALI : ...
DAVALI-DAVACI : ...
DAVA TÜRÜ : Boşanma

..Devamı..

1096 09-03-2020 İcra Müdürüm

2.Hukuk Dairesi

İlk derece mahkemesi kararının davalı asile tebliğine dair tebliğ mazbatasında memurun adı, soyadı ve imzası bulunmadığından, kararın davalıya tebliği usulsüzdür.

2. Hukuk Dairesi         2019/5204 E.  ,  2019/12819 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ : Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi ..Devamı..

397 09-03-2020 İcra Müdürüm

2.Hukuk Dairesi

Hakim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye hükmedemez

2. Hukuk Dairesi         2019/7991 E.  ,  2019/12788 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Boşanma-Ziynet Alacağı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkeme ..Devamı..

389 09-03-2020 İcra Müdürüm

2.Hukuk Dairesi

Aile konutunun, hak sahibi eş tarafından devri ve konut üzerindeki hakların sınırlandırılması, diğer eşin açık rızasına bağlıdır

2. Hukuk Dairesi         2019/7978 E.  ,  2019/12757 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVACI-DAVALI :
DAVALI-DAVACI :
DAVA TÜRÜ : Tapu İptali ve Tescil - Aile Konutu Şerhi Konulması

..Devamı..

320 09-03-2020 İcra MüdürümScroll to Top