3.Hukuk Dairesi


3.Hukuk Dairesi

Geçersiz sözleşmeler taraflarına geçerli sözleşmelerde olduğu gibi hak ve borç doğurmaz.

3. Hukuk Dairesi         2019/1122 E.  ,  2020/556 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : ANTALYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasında ilk derece mahkemesinde görülen itirazı ..Devamı..

396 07-03-2020 İcra Müdürüm

3.Hukuk Dairesi

Ortaklığın sona ermesinin başlıca iki sonucu ortaya çıkar. Bunlardan ilki, yöneticilerin görevlerinin sona ermesi, diğeri de ortaklığın tasfiyesidir.

3. Hukuk Dairesi         2019/3984 E.  ,  2020/570 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, ..Devamı..

231 07-03-2020 İcra Müdürüm

3.Hukuk Dairesi

Asıl ve birleşen davaların ayrı ayrı karara bağlanması gerekmektedir.

3. Hukuk Dairesi         2019/5940 E.  ,  2020/574 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, ..Devamı..

213 07-03-2020 İcra Müdürüm

3.Hukuk Dairesi

Dava konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına karar verildiği halde, asliye hukuk mahkemelerinde görülen davalara ilişkin maktu vekalet ücretine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

3. Hukuk Dairesi         2019/4939 E.  ,  2020/554 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK (TÜKETİCİ) MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargıl ..Devamı..

201 07-03-2020 İcra Müdürüm

3.Hukuk Dairesi

Kaçak bedellerinin kurallara uyan abonelerden tahsili yoluna gitmenin hukuk devleti ve adalet düşünceleri ile bağdaşmaz.

3. Hukuk Dairesi         2019/4297 E.  ,  2020/552 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK (TİCARET) MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması ..Devamı..

200 07-03-2020 İcra MüdürümScroll to Top