4.Hukuk Dairesi


4.Hukuk Dairesi

Davalı idarenin davacıya ait tapulu taşınmazı hiç bir hakka dayalı olmaksızın kullandığı dosya kapsamı ile sabit olduğuna göre, davacının ecrimisil talep etme hakkı bulunmaktadır.

5. Hukuk Dairesi         2019/10875 E.  ,  2020/2840 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve e ..Devamı..

903 20-03-2020 İcra Müdürüm

4.Hukuk Dairesi

Taraflardan biri idare dahi olsa trafik kazası sonucu ölüm nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkin davanın görüm ve çözüm yeri adli yargıdır.

4. Hukuk Dairesi         2019/3427 E.  ,  2020/101 K.
"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ : ...Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi
İLK DERECE
MAHKEMESİ : ... Asliye Hukuk Mahkemesi
< ..Devamı..

801 20-03-2020 İcra Müdürüm

4.Hukuk Dairesi

Bölge adliye mahkemesi, aleyhine kanun yoluna başvurulan bir kararla ilgili istinaf talebini kabul ederek yaptığı incelemede ilk derece mahkemesiyle aynı sonuca varmış olsa da mutlaka yeni bir karar vermek zorundadır.

4. Hukuk Dairesi         2018/2607 E.  ,  2020/146 K.
"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ : ...Bölge Adliye Mahkemesi 26. Hukuk Dairesi
İLK DERECE
MAHKEMESİ : ...24. Asliye Hukuk ..Devamı..

703 20-03-2020 İcra Müdürüm

4.Hukuk Dairesi

Davaya konu milletvekili aday adaylığı başvurusunun reddine ilişkin verilen parti Merkez Yönetim Kurulu kararı için mahkemelerde dava açılamaz

4. Hukuk Dairesi         2017/790 E.  ,  2020/145 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Asıl dava davacısı... vekili Avukat ... tarafından, davalı ... aleyhine 13/03/2015 ..Devamı..

935 20-03-2020 İcra Müdürüm

4.Hukuk Dairesi

Tanık listesi için kesin süre verildiği ve dinlenme gününün belirlendiği hallerde, liste verilmemiş olsa dahi taraf, o duruşmada hazır bulundurursa tanıklar dinlenir

4. Hukuk Dairesi         2017/2692 E.  ,  2020/153 K.
"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalılar ... ve diğerler ..Devamı..

945 20-03-2020 İcra Müdürüm

4.Hukuk Dairesi

Hukukumuzda gerçek zarar ilkesi geçerlidir. Zarar gören ancak haksız fiil nedeniyle uğradığı gerçek zararını haksız fiil sorumlularından isteyebilir.

4. Hukuk Dairesi         2018/5364 E.  ,  2020/162 K.
"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalılar ...İnşaat AŞ ..Devamı..

604 20-03-2020 İcra Müdürüm

4.Hukuk Dairesi

Davadan feragat halinde feragat hakkında değerlendirme yapma yetkisi kararı veren mahkemeye aittir.

4. Hukuk Dairesi         2019/3187 E.  ,  2020/542 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi


Davacılar ... ve diğerleri vekili Avukat ... tarafından, davalı ... a ..Devamı..

822 07-03-2020 İcra Müdürüm

4.Hukuk Dairesi

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 107. maddesinden kaynaklanan alacak istemine ilişkin davalar

4. Hukuk Dairesi         2017/1104 E.  ,  2020/616 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalılar ... ve diğerleri aleyhine 08/05 ..Devamı..

1009 07-03-2020 İcra MüdürümScroll to Top