VATANDAS SORUYOR

LÜTFEN DİKKAT !!!

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. Maddesinde yalnızca avukatların yapabileceği işler açıkça belirtilerek; kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa verme, bu işlere ait bütün evrakı düzenleme işlerinin yalnız baroda yazılı avukatlara ait olduğu ve hukuki danışmanlık faaliyetlerinin yalnızca avukatlar tarafından yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

Lütfen avukat olmayan ve kendisini emekli adliye çalışanı, arzühalci, olarak tanıtan şahıslara itibar etmeyiniz ve bizden 1136 Sayılı Avukatlık Kanununa aykırı hukuki yardım istemeyiniz. Biz sadece mevcut bir olay karşısında lehe veya aleyhe kararları paylaşıyoruz.
Scroll to Top